Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Bolag (12 st)

Namn
AB Alfågeln fr o m årsstämman 2019
AB Botkyrkabyggen fr o m årsstämman 2019
Botkyrka Stadsnät AB fr o m årsstämman 2019
Botkyrka Södra Porten AB fr o m årsstämman 2019
Botkyrka Södra Porten Holding AB fr o m årsstämman 2019
SRV återvinning AB fr o m årsstämman 2019
Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag fr o m årsstämman 2019
Söderenergi AB fr o m årsstämman 2019
Södertörns Energi AB fr o m årsstämman 2019
Södertörns Fjärrvärme AB fr o m årsstämman 2019
Tillväxt Botkyrka AB fr o m årsstämman 2019
Upplev Botkyrka AB fr o m årsstämman 2019