Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Ombud vid stämmor (19 st)

Namn
Ombud bolagsstämmor AB Botkyrkabyggen
Ombud bolagsstämmor Botkyrka Stadsnät
Ombud bolagsstämmor Botkyrka Södra Porten AB
Ombud bolagsstämmor Botkyrka Södra Porten Holding AB
Ombud bolagsstämmor SRV återvinning AB
Ombud bolagsstämmor Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag
Ombud bolagsstämmor Södertörns Energi AB
Ombud bolagsstämmor Tillväxt Botkyrka AB
Ombud bolagsstämmor Upplev Botkyrka AB
Ombud årsstämmor Inera AB
Ombud årsstämmor Kommuninvest ekonomisk förening
Ombud årsstämmor Mälarens vattenvårdsförbund
Ombud årsstämmor SKL Kommentus
Ombud årsstämmor SRF, Stockholmsregionens Försäkring AB
Ombud årsstämmor med SSTT, Scandinavian Society for Trenchless
Ombud årsstämmor Svealands kustvattenvårdsförbund
Ombud årsstämmor Södertörns brandförsvarsförbund
Ombud årsstämmor Tyresåns vattenvårdsförbund
Ombud årsstämmor Östra Sveriges Luftvårdsförbund