Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Nämnder (9 st)

Namn
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Teknik- och fastighetsnämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Vård- och omsorgsnämnden