Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Nämndernas beredningar, råd och utskott (6 st)

Namn
Kultur- och fritidsnämndens föreningsråd
Kultur- och fritidsnämndens konstråd
Samhällsbyggnadsnämndens bygglovsberedning
Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning
Socialnämndens barnutskott
Socialnämndens ungdoms- och vuxenutskott