Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Kommunstyrelsens beredningar, kommission och råd (8 st)

Namn
Brottsförebyggande rådet
Dialogkommissionen
Fairtrade City
Funktionsrättsrådet
Investeringsberedningen
Näringslivsrådet
Pensionärsrådet
Rådet för civilsamhällesfrågor