Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Donald Eriksson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
073-600 31 66 (mobil)

Postadress:
Tomtbergavägen 41, nb 145 68 NORSBORG
(bostad)

E-post:
donald.e52@bredband.net

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunens revisorer 2019-01-01--2023-04-30 Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Stift Sveriges Invandrarinstitut och Museum - MKC Revisor 2019-01-01 - 2022-12-31
Upplev Botkyrka AB fr o m årsstämman 2019 Revisorssuppleant 2019-04-30 - 2023-06-30