Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Yusuf Aydin (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
070-4032124 (mobil)

Postadress:
Lavendelvägen 70 145 74 NORSBORG
(bostad)

E-post:
batigol25@hotmail.com

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Alfågeln fr o m årsstämman 2019 Ledamot 2019-04-16 - 2023-06-30
AB Botkyrkabyggen fr o m årsstämman 2019 Ledamot 2019-04-16 - 2023-06-30
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-26 - 2022-10-14
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 1:e v ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämndens bygglovsberedning Vice ordförande 2019-02-19 - 2022-12-31
Stift Sveriges Invandrarinstitut och Museum - MKC Ledamot 2020-02-21 - 2022-12-31