Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Myrna Persson (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
070-8864825 (mobil)

Postadress:
Näverstigen 7 147 52 TUMBA
(bostad)

E-post:
myrna.persson@botkyrka.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-26 - 2022-10-14
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Ombud bolagsstämmor Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag Ombud vid bolagsstämmor 2019-07-01 - 2023-06-30
Ombud årsstämmor Mälarens vattenvårdsförbund Ombud vid bolagsstämmor 2019-07-01 - 2023-06-30
Ombud årsstämmor Svealands kustvattenvårdsförbund Ombud vid bolagsstämmor 2019-07-01 - 2023-06-30
Söderenergi AB fr o m årsstämman 2019 Suppleant 2019-05-24 - 2023-06-30
Södertörns Energi AB fr o m årsstämman 2019 Suppleant 2019-05-15 - 2023-06-30
Utskottet Botkyrka som plats Vice ordförande 2018-12-01 - 2022-12-31