Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Lennart Lauberg (M)

Kontaktinformation

Telefon:
08-530 277 07 (bostad)
0706-60 83 99 (mobil)

Postadress:
Hagudden 3, PL Hagudden AB 147 92 GRÖDINGE
(bostad)

E-post:
lennart.lauberg@hagudden.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden Ersättare 2020-03-27 - 2022-12-31
Tyresåns vattenvårdsförbund fr o m förbundsmötet 2019 Suppleant 2019-04-27 - 2023-06-30