Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Staffan Teste (TUP)

Kontaktinformation

Telefon:
08-7785990 (bostad)

Postadress:
Sliparvägen 4 146 36 TULLINGE
(bostad)

E-post:
teste@bildombudsmannen.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Botkyrka Stadsnät AB fr o m årsstämman 2019 Revisorssuppleant 2019-04-11 - 2023-06-30
Kommunens revisorer 2019-01-01--2023-04-30 Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Upplev Botkyrka AB fr o m årsstämman 2019 Lekmannarevisor 2019-04-30 - 2023-06-30