Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Stefan Dayne (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-89 19 00 (mobil)

Postadress:
Skogslidsvägen 13 146 38 TULLINGE
(bostad)

E-post:
stefan.dayne@botkyrka.se

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragPeriod
Botkyrka Stadsnät AB fr o m årsstämman 2019 Ordförande 2019-04-11 - 2023-06-30
Dialogkommissionen Ledamot 2020-03-03 - 2022-12-31
Investeringsberedningen Vice ordförande 2018-12-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Vice ordförande 2018-10-26 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-26 - 2022-10-14
Ombud årsstämmor Tyresåns vattenvårdsförbund Ombud vid bolagsstämmor 2019-07-01 - 2023-06-30
SRV återvinning AB fr o m årsstämman 2019 Suppleant 2019-04-12 - 2023-06-30
Storsthlm fr o m förbundsmötet 2019 Ledamot 2019-03-22 - 2022-12-31
Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag fr o m årsstämman 2019 Ledamot 2019-06-14 - 2023-06-30
Södertörns brandförsvarsförbund Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Teknik- och fastighetsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Utskottet Botkyrka som plats Ledamot 2018-12-01 - 2022-12-31