Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Stina Lundgren (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0701-896297 (mobil)

Postadress:
Bofinkvägen 32 147 71 GRÖDINGE
(bostad)

E-post:
stina.lundgren@botkyrka.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Botkyrka Stadsnät AB fr o m årsstämman 2019 Vice ordförande 2019-04-11 - 2023-06-30
Investeringsberedningen Ledamot 2018-12-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2:e v ordförande 2018-10-26 - 2022-10-14
Krisledningsnämnden 2:e v ordförande 2018-10-26 - 2022-10-14
Storsthlm fr o m förbundsmötet 2019 Ledamot 2019-03-22 - 2022-12-31
Södertörns Energi AB fr o m årsstämman 2019 Ledamot 2019-05-15 - 2023-06-30
Utskottet Botkyrka som plats Ledamot 2018-12-01 - 2022-12-31