Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Antra Johansons Rantins (C)

Kontaktinformation

Telefon:
531 781 18 (bostad)
070-232 55 09 (mobil)

Postadress:
Avstyckningsvägen 70 145 60 NORSBORG
(bostad)

E-post:
antrajr@gmail.com

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ersättare 2020-07-01 - 2022-10-14
Stift Sveriges Invandrarinstitut och Museum - MKC Suppleant 2019-01-01 - 2022-12-31