Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Folke Olsson (V)

Kontaktinformation

Telefon:
531 820 09 (bostad)
076-796 20 02 (mobil)

Postadress:
Timjanvägen 27 145 73 NORSBORG
(bostad)

E-post:
olsson.folke@telia.com

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunens revisorer 2019-01-01--2023-04-30 Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
SRV återvinning AB fr o m årsstämman 2019 Lekmannarevisor 2019-04-12 - 2023-06-30
Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag fr o m årsstämman 2019 Revisorssuppleant 2019-06-14 - 2023-06-30