Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Caroline Blom (KD)

Kontaktinformation

E-post:
caroline.blom@botkyrka.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-26 - 2022-10-14
Socialnämnden 1:e v ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Utskottet Botkyrka som organisation Ledamot 2018-12-01 - 2022-12-31