Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Jean-Pierre Zune (S)

Kontaktinformation

Telefon:
53179136 (bostad)
076-2223645 (mobil)

Postadress:
Lokes väg 12, 7 tr 145 70 NORSBORG
(bostad)

E-post:
jpzune7@gmail.com

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-05-14 - 2022-10-14
Södertörns överförmyndarnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31