Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Bengt Ericson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-5211732 (mobil)

Postadress:
Römossevägen 13 146 31 TULLINGE
(bostad)

E-post:
bengt.ericson.1954@hotmail.com

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Alfågeln fr o m årsstämman 2019 Lekmannarevisor 2019-04-16 - 2023-06-30
AB Botkyrkabyggen fr o m årsstämman 2019 Lekmannarevisor 2019-04-16 - 2023-06-30
Kommunens revisorer 2019-01-01--2023-04-30 Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
SRV återvinning AB fr o m årsstämman 2019 Revisorssuppleant 2019-04-12 - 2023-06-30
Tillväxt Botkyrka AB fr o m årsstämman 2019 Revisorssuppleant 2019-06-01 - 2023-06-30