Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Gabriel Melki (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-861295 (mobil)

Postadress:
Tegelslagarvägen 6 145 50 NORSBORG
(bostad)

E-post:
gabriel.melki@botkyrka.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Investeringsberedningen Ordförande 2018-12-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 1:e v ordförande 2018-10-26 - 2022-10-14
Krisledningsnämnden 1:e v ordförande 2018-10-26 - 2022-10-14
Ombud bolagsstämmor AB Botkyrkabyggen Ombud vid bolagsstämmor 2019-07-01 - 2023-06-30
Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämndens bygglovsberedning Ordförande 2019-02-19 - 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning Ordförande 2019-02-19 - 2022-12-31
SRV återvinning AB fr o m årsstämman 2019 Ledamot 2019-04-12 - 2023-06-30
Storsthlm fr o m förbundsmötet 2019 Ledamot 2019-03-22 - 2022-12-31
Utskottet Botkyrka som plats Ledamot 2018-12-01 - 2022-12-31