Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Yngve R K Jönsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-220 19 60 (mobil)

Postadress:
Vretavägen 7 147 43 TUMBA
(bostad)

E-post:
yngve.jonsson@botkyrka.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-26 - 2022-10-14
Rådet för civilsamhällesfrågor Ledamot 2019-06-03 - 2022-12-31
Socialnämnden 2:e v ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens barnutskott 2:e v ordförande 2019-01-03 - 2023-01-10
Socialnämndens ungdoms- och vuxenutskott Ledamot 2019-01-03 - 2023-01-10
Söderenergi AB fr o m årsstämman 2019 Ledamot 2019-05-24 - 2023-06-30
Södertörns överförmyndarnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Utskottet Botkyrka som plats Ersättare 2018-12-01 - 2022-12-31