Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Ebba Östlin (S)

Kontaktinformation

E-post:
ebba.ostlin@botkyrka.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borgerlig vigselförrättare - opolitiskt Vigselförrättare 2019-02-01 - 2023-01-31
Brottsförebyggande rådet Ordförande 2018-12-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2018-10-26 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2018-10-26 - 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ordförande 2018-10-26 - 2022-10-14
Näringslivsrådet Ordförande 2018-12-01 - 2022-12-31
Storsthlm fr o m förbundsmötet 2019 Ledamot 2019-03-22 - 2022-12-31
Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag fr o m årsstämman 2019 Suppleant 2020-05-29 - 2023-06-30
Södertörns Energi AB fr o m årsstämman 2019 Ledamot 2019-05-15 - 2023-06-30
Utskottet Botkyrka som plats Ordförande 2018-12-01 - 2022-12-31