Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Niklas Gladh (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
070-2545188 (mobil)

E-post:
niklas.gladh@botkyrka.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Botkyrka Stadsnät AB fr o m årsstämman 2019 Suppleant 2019-04-11 - 2023-06-30
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-26 - 2022-10-14
Ombud årsstämmor Inera AB Ombud vid bolagsstämmor 2019-07-01 - 2023-06-30
Ombud årsstämmor SKL Kommentus Ombud vid bolagsstämmor 2019-07-01 - 2023-06-30
Ombud årsstämmor Södertörns brandförsvarsförbund Ombud vid bolagsstämmor 2019-07-01 - 2023-06-30
Ombud årsstämmor Östra Sveriges Luftvårdsförbund Ombud vid bolagsstämmor 2019-07-01 - 2023-06-30
Socialnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens barnutskott 1:e v ordförande 2019-01-03 - 2023-01-10
Storsthlm fr o m förbundsmötet 2019 Ersättare 2019-03-22 - 2022-12-31
Utskottet Botkyrka som organisation Ersättare 2018-12-01 - 2022-12-31