Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Koncernsamordnare (opol)

Uppdrag (19 st)

OrganisationUppdragPeriod
Ombud bolagsstämmor AB Botkyrkabyggen ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30
Ombud bolagsstämmor Botkyrka Stadsnät ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30
Ombud bolagsstämmor Botkyrka Södra Porten AB ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30
Ombud bolagsstämmor Botkyrka Södra Porten Holding AB ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30
Ombud bolagsstämmor SRV återvinning AB ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30
Ombud bolagsstämmor Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30
Ombud bolagsstämmor Södertörns Energi AB ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30
Ombud bolagsstämmor Tillväxt Botkyrka AB ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30
Ombud bolagsstämmor Upplev Botkyrka AB ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30
Ombud årsstämmor Inera AB ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30
Ombud årsstämmor Kommuninvest ekonomisk förening ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30
Ombud årsstämmor med SSTT, Scandinavian Society for Trenchless ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30
Ombud årsstämmor Mälarens vattenvårdsförbund ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30
Ombud årsstämmor SKL Kommentus ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30
Ombud årsstämmor SRF, Stockholmsregionens Försäkring AB ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30
Ombud årsstämmor Svealands kustvattenvårdsförbund ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30
Ombud årsstämmor Södertörns brandförsvarsförbund ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30
Ombud årsstämmor Tyresåns vattenvårdsförbund ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30
Ombud årsstämmor Östra Sveriges Luftvårdsförbund ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2020-01-01 - 2023-06-30