Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Gabriel Melki (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-861295 (mobil)

Postadress:
TEGELSLAGARVÄGEN 6 145 74 NORSBORG
(bostad)

E-post:
gabriel.melki@botkyrka.se

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen 1:e v ordförande 2022-10-28 2026-10-31
Samhällsbyggnadsnämndens bygglovsberedning Ordförande 2023-02-01 2027-02-28
Storsthlm Ledamot 2023-03-24 2027-06-30
Ombud bolagsstämmor Botkyrka Stadsnät Ombud vid bolagsstämmor 2023-04-05 2027-06-30
SRV återvinning AB Ledamot 2023-07-01 2027-06-30
Beredningen för hållbar samhällsutveckling Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Ombud bolagsstämmor AB Botkyrkabyggen Ombud vid bolagsstämmor 2023-04-25 2027-06-30
Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning Ordförande 2023-02-01 2027-02-28
Krisledningsnämnden 1:e v ordförande 2022-10-28 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14