Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning

Kommunens revisorer

Kommunstyrelsen och krisledningsnämnden

Kommunstyrelsens beredningar och råd

Nämnder

Nämndernas beredningar, råd och utskott

Bolag

Övrigt

Ombud vid stämmor

Partier