Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning

Kommunens revisorer

Kommunstyrelsen och krisledningsnämnden

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens beredningar, kommission och råd

Nämnder

Nämndernas beredningar, råd och utskott

Bolag

Övrigt

Ombud vid stämmor

Begravning och vigsel

Partier