Kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning

Kommunens revisorer

Kommunstyrelsen och krisledningsnämnden

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens beredningar, kommission och råd

Nämnder

Nämndernas beredningar, råd och utskott

Bolag

Övrigt

Ombud vid stämmor

Begravning och vigsel

Partier