Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdragshistorik

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Start Slut
Bchara Youssef Kristdemokraterna Ersättare 2019-09-27 2022-12-31
Spennare Marie Moderata samlingspartiet Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Brundin Monica Vänsterpartiet Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Siebert Peter Liberalerna Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Eriksson Camilla Centerpartiet 1:e v ordförande 2020-07-01 2020-11-26
Lauberg Lennart Moderata samlingspartiet Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Viktor Kim Miljöpartiet de gröna Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Andersson Anton Socialdemokraterna Ersättare 2021-10-01 2022-12-31
Holmqvist Ericson Margaretha Socialdemokraterna Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Wagner Eleonore Tullingepartiet Ersättare 2020-03-27 2022-12-31
Eriksson Camilla Centerpartiet Ordförande 2020-11-27 2022-12-31
Nuse Robert Socialdemokraterna Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Issakainen Lana Sverigedemokraterna Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Lehtola Nina Socialdemokraterna Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Hellsing Lisa Miljöpartiet de gröna 1:e v ordförande 2020-12-18 2022-12-31
Andersson-Tay Andrea Vänsterpartiet Ersättare 2021-10-01 2022-12-31
Himmelving Sergius Sverigedemokraterna Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Ljung Janna Tullingepartiet Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Zetterlund Nilsson Leena-Karie Kristdemokraterna Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Garneij Rolf Socialdemokraterna Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Fendukly Samer Kristdemokraterna Ersättare 2019-01-01 2019-09-26
Thorén Anders Tullingepartiet 2:e v ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Eriksson Thomas Moderata samlingspartiet Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Mörk Birgitta Socialdemokraterna Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Start Slut
Mörk Birgitta Socialdemokraterna 2:e v ordförande 1992-01-01 1993-06-22
Eriksson Mai Socialdemokraterna Ledamot 2015-01-01 2018-12-31
Johansons Rantins Antra Ingen partitillhörighet Ersättare 2011-01-01 2014-12-31
Vakant Socialdemokraterna Ledamot 2017-09-28 2018-12-31
Zetterlund Nilsson Leena-Karie Kristdemokraterna Ersättare 2018-03-23 2018-12-31
Blom Caroline Kristdemokraterna Ledamot 2011-01-01 2014-12-31
Einarsson Mats Vänsterpartiet Ledamot 1999-01-01 2002-12-31
Karström Sofia fp Ersättare 2011-01-01 2012-02-23
Spennare Marie Moderata samlingspartiet Ledamot 2016-12-16 2018-12-31
Strömqvist Inga-Lill Socialdemokraterna Ledamot 2011-01-01 2011-09-29
Holm Asta Moderata samlingspartiet Ersättare 2015-01-01 2018-12-31
Danielsson Majsan Vänsterpartiet Ledamot 1989-01-26 1991-12-31
Fredin Anders Moderata samlingspartiet Ersättare 1992-10-29 1994-12-31
Froby Andreas fp Ersättare 2012-02-24 2014-12-31
Garneij Rolf Socialdemokraterna Ledamot 2004-01-30 2010-12-31
Anderson Ronnie Vänsterpartiet Ersättare 2011-01-01 2018-12-31
Singh Nirlep Socialdemokraterna Ledamot 2015-01-01 2017-09-28
Mörk Birgitta Socialdemokraterna Ordförande 1989-01-01 1991-12-31
Pelarhagen Göran fp Ledamot 1999-01-01 2002-12-31
Nordin Nobuoka Elisabeth Miljöpartiet de gröna 1:e v ordförande 2011-01-01 2014-12-31
Johansson Lars fp 2:e v ordförande 2003-01-01 2006-12-31
Österberg Samira Vänsterpartiet Ersättare 2008-04-25 2008-10-30
Spennare Marie Moderata samlingspartiet Ersättare 2011-01-01 2016-12-15
Froby Andreas Liberalerna Ledamot 2017-02-24 2018-12-31
Lundholm Björn Centerpartiet Ersättare 2007-01-01 2007-10-25
Garneij Rolf Socialdemokraterna Ersättare 2015-01-01 2018-12-31
Garneij Rolf Socialdemokraterna Ledamot 2011-01-01 2014-12-31
Fredin Anders Moderata samlingspartiet Ersättare 1995-01-01 1998-12-31
Garneij Rolf Socialdemokraterna Ersättare 2003-01-01 2004-01-29
Österberg Samira Vänsterpartiet Ledamot 2011-01-01 2018-12-31
Strömqvist Inga-Lill Socialdemokraterna Ledamot 2007-01-01 2010-12-31
Gustafsson Anders Socialdemokraterna Ledamot 2011-10-28 2016-01-28
Larsson Helle Moderata samlingspartiet Ledamot 1999-01-01 2002-12-31
Gawell Skog Maria Socialdemokraterna Ordförande 2011-01-01 2014-12-31
Uddén Erik Socialdemokraterna Ersättare 1995-03-30 1995-11-23
Vakant Socialdemokraterna Ersättare 2006-11-04 2006-12-31
Brundin Monica Vänsterpartiet Ersättare 2015-01-01 2018-12-31
Larsson Pehr-Martin Centerpartiet Ersättare 2008-02-01 2010-12-31
Hellgren Birgit Liberalerna Ledamot 2011-01-01 2017-02-23
Hellgren Birgit fp 2:e v ordförande 2007-01-01 2010-12-31
Fredin Anders Moderata samlingspartiet Ersättare 1999-01-01 2002-12-31
Österberg Samira Vänsterpartiet Ledamot 2008-10-31 2010-12-31
Gyfeldt Tibblin Christina Moderata samlingspartiet Ledamot 2012-10-26 2014-12-31
Gustafsson Anders Socialdemokraterna Ersättare 2007-01-01 2010-12-31
Nordin Nobuoka Elisabeth Miljöpartiet de gröna Ordförande 2015-01-01 2016-06-21
Einarsson Mats Vänsterpartiet Ersättare 1995-01-01 1998-12-31
Gustafsson Anders Socialdemokraterna Ersättare 2011-01-01 2011-10-27
Hellgren Birgit fp Ersättare 1995-01-01 1998-12-31
Sylvan Sara Socialdemokraterna Ersättare 2011-10-28 2014-12-31
Sargren Pär Miljöpartiet de gröna Ersättare 2015-01-01 2017-06-20
Steen Göran Socialdemokraterna Ersättare 2001-09-28 2002-12-31
Vakant Socialdemokraterna Ersättare 2006-03-31 2006-12-31
Gawell Skog Maria Socialdemokraterna 1:e v ordförande 2015-01-01 2018-12-31
Danielsson Majsan vpk Ersättare 1989-01-01 1989-01-25
Rydell Markus Kristdemokraterna Ersättare 2009-09-25 2010-12-31