Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Miljöpartiet de gröna (MP)

Antal personer (16 st)

Efternamn Förnamn
Bal Ecmel-Kemal
Melinder Karin
Röjerman Anders
Gauffin Ove
Taipale Jenni
Grönberg Inger
Bulduk Deniz
Nordin Nobuoka Isak
Altjewa Asiah
Moisio Timo
Hellsing Lisa
Viktor Kim
Sargren Pär
Karlsson Christina
Gladh Niklas
Khan Liaquat