Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Niklas Gladh (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
070-2545188 (mobil)

E-post:
niklas.gladh@mp.se

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-28 2026-10-31
Ombud årsstämmor Mälarens vattenvårdsförbund Ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30
Ombud årsstämmor Inera AB Ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30
Ombud bolagsstämmor Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag Ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30
Storsthlm Ersättare 2023-03-24 2027-06-30
Ombud årsstämmor Östra Sveriges Luftvårdsförbund Ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2:e v ordförande 2023-11-07 2026-12-31
Ombud årsstämmor Svealands kustvattenvårdsförbund Ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30
SRV återvinning AB Suppleant 2023-07-01 2027-06-30
Krisledningsnämnden Ersättare 2022-10-28 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14