Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Botkyrka Stadsnät AB

Mandatperiod: 2023-04-05 - 2027-06-30

Uppdrag (8 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Dayne Stefan Kristdemokraterna Ordförande 1
Lundgren Stina Moderata samlingspartiet Vice ordförande 2
Holmqvist Ericson Margaretha Socialdemokraterna Ledamot 3
Caro Matamoros Jose Tullingepartiet Suppleant 4
Jakobsson Josef Kristdemokraterna Suppleant 5
Ribb Joakim Liberalerna Suppleant 6
Nilsson Claes Moderata samlingspartiet Lekmannarevisor 7
Teste Staffan Tullingepartiet Revisorssuppleant 8