Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Stefan Dayne (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-89 19 00 (mobil)

Postadress:
SKOGSLIDSVÄGEN 13 146 38 TULLINGE
(bostad)

E-post:
stefan.dayne@botkyrka.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Botkyrka Stadsnät AB Ordförande 2024-02-01 2027-06-30
Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag Suppleant 2023-07-01 2027-06-30
Personal- och upphandlingsberedningen Vice ordförande 2024-01-15 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-28 2026-10-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2022-10-28 2026-10-31
Trygghetsberedningen Ledamot 2024-01-15 2026-12-31
Södertörns brandförsvarsförbund Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Teknik- och fastighetsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Ombud årsstämmor Tyresåns vattenvårdsförbund Ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30