Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Liberalerna (L)

Antal personer (18 st)

Efternamn Förnamn
Pelarhagen Göran
Pettersson Karl-Rudolf
Wolfbrandt Gunilla
Borgström Björn
Galfi Björkman Amanda
Hellgren Birgit
Froby Andreas
Wåhleman Heléne
Dzikiewicz Julia
Karström Sofia
Brandin Lars
Viklund Ing-Marie
Jardetun Per
Johansson Lars
Ribb Joakim
Gunnahr Leif
Widemåne Joel
Siebert Peter