Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Ing-Marie Viklund (L)

Kontaktinformation

Telefon:
070-085 97 03 (mobil)

Postadress:
EKORRVÄGEN 18 146 38 TULLINGE
(bostad)

E-post:
ing-marie.viklund@botkyrka.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Ombud bolagsstämmor Tillväxt Botkyrka AB Ombud vid bolagsstämmor 2023-06-01 2027-06-30
Socialnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Socialnämndens ungdoms- och vuxenutskott 1:e v ordförande 2023-01-03 2027-01-10
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-28 2026-10-31
Trygghetsberedningen Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Ombud årsstämmor med SSTT, Scandinavian Society for Trenchless Ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30
Ombud årsstämmor SRF, Stockholmsregionens Försäkring AB Ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30
Krisledningsnämnden Ersättare 2022-10-28 2026-10-31
Näringslivsrådet Ordförande 2023-01-01 2026-12-31