Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Stina Lundgren (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0701-896297 (mobil)

Postadress:
BOFINKVÄGEN 32 147 71 GRÖDINGE
(bostad)

E-post:
stina.lundgren@moderaterna.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Storsthlm Ledamot 2023-03-24 2027-06-30
Krisledningsnämnden 2:e v ordförande 2022-10-28 2026-10-31
Kommunstyrelsen 2:e v ordförande 2022-10-28 2026-10-31
Trygghetsberedningen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Personal- och upphandlingsberedningen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Södertörns Energi AB Ledamot 2023-05-12 2027-06-30
Botkyrka Stadsnät AB Vice ordförande 2023-04-05 2027-06-30