Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Antra Johansons Rantins (C)

Kontaktinformation

Telefon:
531 781 18 (bostad)

Telefon:
070-232 55 09 (mobil)

Postadress:
AVSTYCKNINGSVÄGEN 70 145 60 NORSBORG
(bostad)

E-post:
antrajr@gmail.com

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Stift Sveriges Invandrarinstitut och Museum - MKC Suppleant 2024-02-01 2026-12-31
Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Stift Sveriges Invandrarinstitut och Museum - MKC Suppleant C 2023-01-01 2024-01-31
Kommunfullmäktige Ersättare C 2020-07-01 2022-10-14
Stift Sveriges Invandrarinstitut och Museum - MKC Suppleant C 2019-01-01 2022-12-31
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ersättare C 2019-01-01 2019-04-25
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ersättare - 2011-01-01 2014-12-31
Valnämnden Ledamot M 2001-02-23 2002-12-31