Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Antra Johansons Rantins (C)

Kontaktinformation

Telefon:
070-232 55 09 (mobil)

Telefon:
531 781 18 (bostad)

Postadress:
AVSTYCKNINGSVÄGEN 70 145 60 NORSBORG
(bostad)

E-post:
antrajr@gmail.com

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Stift Sveriges Invandrarinstitut och Museum - MKC Suppleant 2023-01-01 2026-12-31