Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Kommunens revisorer

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Vid ny mandatperiod, dvs från 1 jan året efter valåret, finns det dubbla grupper av kommunens revisorer fram till och med den 30 april året efter valåret, därefter löper uppdragen ut för den gamla gruppen.