Förtroendevalda i Botkyrka kommun

AB Botkyrkabyggen

Mandatperiod: 2023-04-25 - 2027-06-30

Uppdragshistorik

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Start Slut
Nilsson Claes Moderata samlingspartiet Revisorssuppleant 2019-04-16 2023-04-24
Möllerström Max Sverigedemokraterna Ledamot 2020-09-25 2023-04-24
Bulduk Deniz Miljöpartiet de gröna Ledamot 2019-04-16 2023-04-24
Nylund Petra Socialdemokraterna Ledamot 2019-04-16 2023-04-24
Assaly Maroun Sverigedemokraterna Suppleant 2019-04-16 2019-12-17
Aydin Yusuf Kristdemokraterna Ledamot 2019-04-16 2023-04-24
Carlson Estrada Nils Bertil Tullingepartiet Ledamot 2019-04-16 2023-04-24
Khan Liaquat Miljöpartiet de gröna Suppleant 2019-04-16 2023-04-24
Hjelte Kia Moderata samlingspartiet Vice ordförande 2019-04-16 2023-04-24
Ekman Marcus Socialdemokraterna Suppleant 2019-04-16 2023-04-24
Viitala Willy Moderata samlingspartiet Suppleant 2019-04-16 2023-04-24
Wagner Christian Tullingepartiet Suppleant 2019-04-16 2023-04-24
Jardetun Per Liberalerna Suppleant 2019-04-16 2023-04-24
Ericson Bengt Socialdemokraterna Lekmannarevisor 2019-04-16 2023-04-24
Stenkvist Robert Sverigedemokraterna Suppleant 2019-12-18 2023-04-24
Johansson Bo Socialdemokraterna Ordförande 2019-04-16 2023-04-24
Sertcanli Necati Kristdemokraterna Suppleant 2019-04-16 2023-04-24