Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Bo Johansson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
08-53187598 (bostad)

Telefon:
073-9200677 (mobil)

Postadress:
KVARNHAGSVÄGEN 79 145 60 NORSBORG
(bostad)

E-post:
47651johansson@telia.com

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Personal- och upphandlingsberedningen Ledamot 2024-01-15 2026-12-31
Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Personal- och upphandlingsberedningen Ersättare S 2023-01-01 2024-01-14
Kommunfullmäktige Ledamot S 2020-12-09 2022-10-14
Gode Män Tätortsförhållanden God man S 2020-05-29 2022-12-31
AB Alfågeln Ordförande S 2019-04-16 2023-04-24
AB Botkyrkabyggen Ordförande S 2019-04-16 2023-04-24
Kommunfullmäktige Ersättare S 2018-10-15 2020-12-08
Kommunfullmäktige Ledamot S 2014-11-03 2018-10-14
Valnämnden Ersättare S 2013-10-25 2014-12-31
Gode Män Tätortsförhållanden God man S 2011-04-01 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot S 2010-11-02 2014-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot S 2006-11-02 2010-10-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot S 2006-11-02 2010-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot S 2006-11-02 2010-10-31
Krisledningsnämnden Ersättare S 2005-01-01 2010-12-31
Gode Män Tätortsförhållanden God man S 2003-01-01 2006-12-31
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande S 2003-01-01 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot S 2002-11-04 2006-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot S 2002-11-04 2006-10-31
Socialnämnden Ordförande S 1999-01-01 2000-09-28
Kommunstyrelsen Ledamot S 1998-11-05 2002-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot S 1998-11-01 2002-10-31
Socialnämnden Ordförande S 1995-01-01 1998-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot S 1994-11-03 1998-11-04
Kommunfullmäktige Ledamot S 1994-11-01 1998-10-31
Valnämnden Ersättare S 1989-01-01 1991-12-31