Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Camilla Jägemalm (TUP)

Kontaktinformation

Telefon:
073-9448328 (mobil)

Postadress:
FLOTTILJVÄGEN 24 146 38 TULLINGE
(bostad)

E-post:
camilla.jagemalm@tullingepartiet.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Valnämnden Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2022-10-28 2026-10-31
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Storsthlm Ledamot 2023-03-24 2027-06-30
Beredningen för hållbar samhällsutveckling Ledamot 2023-01-01 2026-12-31