Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Kommunjurist (opol)

Uppdrag (16 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Ombud bolagsstämmor Upplev Botkyrka AB ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2023-04-26 2027-06-30
Ombud bolagsstämmor AB Botkyrkabyggen ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2023-04-25 2027-06-30
Ombud bolagsstämmor Tillväxt Botkyrka AB ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2023-06-01 2027-06-30
Ombud bolagsstämmor SRV återvinning AB ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30
Ombud bolagsstämmor Botkyrka Södra Porten AB ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30
Ombud årsstämmor Adda ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30
Ombud årsstämmor SRF, Stockholmsregionens Försäkring AB ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30
Ombud årsstämmor Svealands kustvattenvårdsförbund ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30
Ombud bolagsstämmor Botkyrka Södra Porten Holding AB ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30
Ombud bolagsstämmor Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30
Ombud årsstämmor Tyresåns vattenvårdsförbund ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30
Ombud årsstämmor Östra Sveriges Luftvårdsförbund ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30
Ombud bolagsstämmor Södertörns Energi AB ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2023-05-12 2027-06-30
Ombud bolagsstämmor Botkyrka Stadsnät ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2023-04-05 2027-06-30
Ombud årsstämmor med SSTT, Scandinavian Society for Trenchless ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30
Ombud årsstämmor Mälarens vattenvårdsförbund ersättare för ombud vid bolagsstämmor 2023-07-01 2027-06-30