Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Bo Claesson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
070-5857396 (mobil)

Postadress:
RÅGÅNGEN 59 145 60 NORSBORG
(bostad)

E-post:
bo.claesson@barrviken.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
AB Botkyrkabyggen Ledamot 2024-02-01 2027-06-30
Gode Män Tätortsförhållanden God man 2023-01-01 2026-12-31
AB Alfågeln Ledamot 2024-02-01 2027-06-30
Upplev Botkyrka AB Ordförande 2024-02-01 2027-06-30
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Upplev Botkyrka AB Ledamot KD 2023-04-26 2024-01-31
Södertörns Energi AB Ledamot KD 2019-05-15 2023-05-11
Södertörns Fjärrvärme AB Ledamot KD 2019-04-24 2023-06-30
Utbildningsnämnden Ledamot KD 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Ledamot KD 2019-01-01 2022-12-31
Näringslivsrådet Ledamot KD 2018-12-01 2022-12-31
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ledamot KD 2011-01-01 2014-12-31
Valnämnden Ledamot KD 2011-01-01 2018-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare KD 2010-11-02 2014-10-31
Södertörns brandförsvarsförbund Ersättare KD 2007-01-01 2010-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare KD 2007-01-01 2009-08-31
Kommunstyrelsen Ledamot KD 2006-11-02 2009-08-31
Kommunfullmäktige Ledamot KD 2006-11-02 2010-10-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare KD 2006-11-02 2010-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot KD 2002-11-04 2006-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot KD 2002-11-04 2006-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot KD 2000-05-26 2002-10-31
Gode Män Jordbruks- eller skogsbruksfrågor God man KD 1999-01-01 2002-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare KD 1998-11-05 2000-05-25
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare KD 1998-11-05 2002-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot KD 1998-11-01 2002-10-31
Utbildningsnämnden Ersättare KD 1995-03-30 1998-12-31
Teknik- och fastighetsnämnden Ledamot kds 1995-01-01 1995-03-29